blog

Gebruik de komende ‘groei jaren’ voor echte modernisering van de arbeidsvoorwaarden!

Door: Jaap Uijlenbroek | 26:01:2016

De voorspellingen over de economische groei in Nederland zijn positief. CPB en de Europese Commissie spreken positieve verwachtingen uit en concluderen dat de economie weer op het niveau van voor de crisis is. De groei wordt breed gedragen en er wordt dan ook gesproken over een stabiel groeipad voor de komende jaren. De werkeloosheid is nog altijd relatief hoog met  ongeveer 7 procent. De periode van de langdurige nullijnen  en zeer lage loonstijgingen zijn daarmee beëindigd en er worden weer CAO's afgesloten met ‘normale’ loonstijgingen. Er zijn nog de nodige discussies over de pensioenpremie, maar er is onmiskenbaar meer ruimte voor kwalitatieve onderwerpen aan de CAO-tafel, waar de discussies over loon de afgelopen jaren de kwalitatieve onderwerpen verdrong.


Laatste reactie | Wendy Simonse: Ooit was ik zo'n