Verbruik hernieuwbare energie stijgt

26:05:2015

Het verbruik van hernieuwbare (uit niet-fossiele bronnen) energie is in 2015 gestegen naar 5,8 procent. Het jaar daarvoor kwam 5,5 procent van het totale energieverbruik in Nederland uit hernieuwbare bronnen. De stijging is vooral te danken aan de toename van het energieverbruik uit wind, zon en aarde. Dit CBS heeft vandaag bekendgemaakt.

blog

#Stopradicalisering/2

Door: Henri Rauch en Joost de Haan | 07:03:2016

Wat zijn de opties voor westerse democratieën om radicalisering tegen te gaan? Het blijkt zeer lastig om een antwoord te vinden op deze vraag. Achtergrond is dat de doelgroep kwetsbaar is en het proces van radicalisering een grillig verloop kent. Diverse overheden proberen een antwoord te formuleren, met wisselend succes. De vraag achter de vraag is of het antwoord wel van de overheid verwacht kan worden? In dit tweede artikel gericht op de aanpak van radicalisering een verkenning van de acties van overheden en hun effecten.