SP vreest 'onwerkbare situatie' voor staatssecretaris

'Albayrak in het nauw door lekkende IND'ers'

Delen via:

Door: René Zwaap | 06.11.2009
SP-parlementariër Krista van Velzen vraagt zich hardop af of het functioneren van staatssecretaris van Justitie Nebahat Albayrak wordt bemoeilijkt door ambtenaren van de IND die anoniem vertrouwelijke stukken van hun dienst in handen spelen van de PVV-fractie in de Tweede Kamer en de pers. CDA’er Sybrand van Haersma Buma vindt de lekken ook ‘niet chique’.

Het ministerie van Justitie kondigde verleden jaar oktober een onderzoek aan naar een lek binnen de IND, nadat anonieme medewerkers van de dienst in een brief aan PVV-Kamerlid Sietse Fritsma (zelf oud-medewerker van de IND) hun beklag hadden gedaan over de zogeheten ‘discretionaire aanwijzingen’ van staatssecretaris Albayrak. Een jaar later wil het ministerie geen mededelingen doen over dat onderzoek. SP-Kamerlid Krista van Velzen verbaast zich er over dat ook de Tweede Kamer geen informatie over dat onderzoek heeft ontvangen.

De discretionaire bevoegdheid stelt de staatssecretaris van Justitie in staat om asielzoekers die uitgeprocedeerd zijn op grond van humanitaire overwegingen toch nog te voorzien van een verblijfstitel. In hun brief aan Fritsma van verleden jaar betichtten de anonieme IND’ers Albayrak hierbij van ‘willekeur’ en ‘misbruik’. Als bewijs voor hun beschuldigingen namen ze bij hun brief stukken op van een dossier over een minderjarige asielzoeker uit Angola die door tussenkomst van burgemeester Rombouts van Den Bosch bij de staatssecretaris ondanks een negatieve IND-beschikking toch in Nederland mocht blijven om zijn middelbare schoolopleiding te voltooien. In hun brief aan Fritsma schreven de IND’ers dat Albayrak  inmiddels 3.500 beslissingen van de IND en de rechtbank zou hebben teruggedraaid. ’Wat de rechter heeft afgewezen kan de staatssecretaris als een soort Sinterklaas (ook uit Turkije afkomstig!) toch goed maken,’ aldus de IND ‘ers toen.

Staatssecretaris Albayrak gaf eerder deze week in een brief aan de Tweede Kamer aan niet 3.500 maar slechts 450 keer gebruik te hebben gemaakt van haar discretionaire bevoegdheid, terwijl haar voorgangster Verdonk 1.150 keer naar deze speciale bevoegdheid greep. Krista van Velzen signaleert een mogelijke  ‘vertrouwencrisis’ tussen staatssecretaris Albayrak en leden van haar eigen ambtenarenapparaat. Van Velzen: ‘Het gevaar is dat de staatssecretaris zich zodanig belaagd voelt, dat zij als het ware in de kramp schiet. Net zoals vertegenwoordigers van andere fracties in de Kamer heb ik haar de afgelopen maanden diverse malen aangeschreven met het verzoek of zij specifieke individuele gevallen van uitgeprocedeerde asielzoekers zou willen heroverwegen, maar ik mocht vervolgens van haar niet eens een ontvangstbevestiging ontvangen.’ De indruk dat de staatssecretaris kopschuw is geworden uit vrees dat de PVV weer op haar achterste benen gaat staan, werd eerder ook verwoord door experts in het vreemdelingenrecht.

Patroon
Volgens Van Velzen was de affaire rond de Angolese asielzoeker niet de eerste keer dat de PVV-fractie in de Tweede Kamer rijkelijk kom putten uit vertrouwelijke stukken van de IND. Van Velzen: ‘Fritsma’s politieke pamflet De immigratieramp was ook een opeenstapeling van stukken uit vertrouwelijke IND-dossiers. In het debat in de Kamer gaf Fritsma ook gewoon toe dat hij vertrouwelijke stukken in handen krijgt gespeeld door ambtenaren. Dat is geen gezonde situatie en roept vragen op over waar de loyaliteit van die ambtenaren dan precies ligt. Blijkbaar niet bij hun broodheren, en dat is een kwalijke zaak.’

CDA-Kamerlid Sybrand van Haersma Buma vond de handelwijze van de IND-ambtenaren indertijd ‘niet chique’, maar zegt zich geen zorgen te maken over de vorming van een PVV-factie binnen de IND. Zelf maakte de CDA’er eerder deze week in vragen aan Albayrak klachten van IND’ers aanhangig over uitgeprocedeerde asielzoekers die misbruik zouden maken van de asielwet. Het stoort het CDA dat uitgeprocedeerde asielzoekers op de drempel van het vliegtuig waarmee zij uitgewezen worden, zich plotseling ziek melden om zo weer aanspraak te maken op de volgende asielprocedure. Die waarnemingen waren niet gebaseerd op anonieme zegslieden binnen de IND, maar berusten op de verhalen van IND’ers, marechaussees en andere ambtenaren die Van Haersma Buma ontmoette tijdens werkbezoeken, zo vertelt de CDA’er. Van Haersma Buma tilt niet te zwaar aan het lek bij de IND.  ‘Ik heb Fritsma’s boek niet gelezen, dus daarover kan ik niet oordelen, en daarnaast ken ik het geval van die brief van IND’ers aan Fritsma, waarbij stukken waren gevoegd over het geval van een asielzoeker uit Angola. Het was niet netjes om zulke persoonlijke gegevens naar buiten te brengen, maar het voegde ook helemaal niets toe aan de parlementaire discussie, want de PVV heeft daarmee geen handen op elkaar gekregen bij andere fracties.’

Als lid van het presidium van de Tweede Kamer ontkent Van Haersma Buma dat dit orgaan een onderzoek heeft lopen naar een gedragscode voor hoe parlementariërs zouden moeten omgaan met vertrouwelijke stukken die hen door ambtenaren in handen worden gespeeld. Eerder meldden diverse media dat Kamervoorzitter Gerdi Verbeet een dergelijk onderzoek had gelast naar aanleiding van de connectie tussen IND en PVV.

PM vroeg de PVV-fractie diverse malen om een reactie op de kritiek van Krista van Velzen, maar mocht geen antwoord ontvangen.

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.